LOK k 1. 10. 2020

LOK k 1. 10. 2020 pro SwissManager bez diakritiky - (cca 3MB - zkomprimovany soubor LOK_SM_ASCII.XLS - standardní soubor pro Excel).
LOK k 1. 10. 2020 pro SwissManager s diakritikou - (cca 3MB - zkomprimovany soubor LOK_SM_CZ.XLS - standardní soubor pro Excel).

Je promítnuto FIDE ELO k 1. 1. 2021 a jsou zaktualizovány stavy hráčů k 31. 12. 2020.

Soubor s podrobnými údaji o jednotlivých započtených turnajích na LOK (XLS soubor)
Seznam započtených turnajů na LOK (Jsou započteny všechny dosud došlé turnaje. Pokud zjistíte jakoukoliv nesrovnalost, tak mě prosím okamžitě kontaktujte.)

Seznam hráčů s nízkým národním ELEm k 1. 10. 2020 (minimální hodnota národního ELA je 1001, v případě, že hráči vyjde ELO nižší, tak se mu nastaví výchozí hodnota a vynulují se mu započtené partie - viz. Klasifikační řád)

Příští LOK vyjde k 1. únoru 2021 !!

Věnujte pozornost změnám v Klasifikačním řádu

Rapid LOK k 1. 11. 2020

Rapid LOK k 1. 11. 2020 pro SwissManager bez diakritiky - (cca 3MB - zkomprimovany soubor RAPID_LOK_SM_ASCII.XLS - standardní soubor pro Excel).
Rapid LOK k 1. 11. 2020 pro SwissManager s diakritikou - (cca 3MB - zkomprimovany soubor RAPID_LOK_SM_CZ.XLS - standardní soubor pro Excel).

Je promítnuto FIDE Rapid ELO k 1. 12. 2020 a jsou zaktualizovány stavy hráčů k 1. 12. 2020.

Soubor s podrobnými údaji o jednotlivých započtených turnajích na Rapid ELO (XLS soubor)
Seznam započtených turnajů na Rapid ELO (Jsou započteny všechny dosud došlé turnaje. Pokud zjistíte jakoukoliv nesrovnalost, tak mě prosím okamžitě kontaktujte.)

Seznam hráčů s nízkým Rapid ELEm (minimální hodnota národního ELA je 1001, v případě, že hráči vyjde ELO nižší, tak se mu nastaví výchozí hodnota a vynulují se mu započtené partie - viz. Klasifikační řád)

LOK k 1. 7. 2020

LOK k 1. 7. 2020 pro SwissManager bez diakritiky - (cca 3MB - zkomprimovany soubor LOK_SM_ASCII.XLS - standardní soubor pro Excel).
LOK k 1. 7. 2020 pro SwissManager s diakritikou - (cca 3MB - zkomprimovany soubor LOK_SM_CZ.XLS - standardní soubor pro Excel).

Je promítnuto FIDE ELO k 1. 9. 2020 a jsou zaktualizovány stavy hráčů k 16. 9. 2020.

Soubor s podrobnými údaji o jednotlivých započtených turnajích na LOK (XLS soubor)
Seznam započtených turnajů na LOK (Jsou započteny všechny dosud došlé turnaje. Pokud zjistíte jakoukoliv nesrovnalost, tak mě prosím okamžitě kontaktujte.)

Seznam hráčů s nízkým národním ELEm k 1. 7. 2020 (minimální hodnota národního ELA je 1001, v případě, že hráči vyjde ELO nižší, tak se mu nastaví výchozí hodnota a vynulují se mu započtené partie - viz. Klasifikační řád)

Příští LOK vyjde k 1. říjnu 2020 !!

Věnujte pozornost změnám v Klasifikačním řádu

Rapid LOK k 1. 9. 2020

Rapid LOK k 1. 9. 2020 pro SwissManager bez diakritiky - (cca 3MB - zkomprimovany soubor RAPID_LOK_SM_ASCII.XLS - standardní soubor pro Excel).
Rapid LOK k 1. 9. 2020 pro SwissManager s diakritikou - (cca 3MB - zkomprimovany soubor RAPID_LOK_SM_CZ.XLS - standardní soubor pro Excel).

Je promítnuto FIDE Rapid ELO k 1. 10. 2020 a jsou zaktualizovány stavy hráčů k 30. 9. 2020.

Soubor s podrobnými údaji o jednotlivých započtených turnajích na Rapid ELO (XLS soubor)
Seznam započtených turnajů na Rapid ELO (Jsou započteny všechny dosud došlé turnaje. Pokud zjistíte jakoukoliv nesrovnalost, tak mě prosím okamžitě kontaktujte.)

Seznam hráčů s nízkým Rapid ELEm (minimální hodnota národního ELA je 1001, v případě, že hráči vyjde ELO nižší, tak se mu nastaví výchozí hodnota a vynulují se mu započtené partie - viz. Klasifikační řád)

Rapid LOK k 1. 7. 2020

Rapid LOK k 1. 7. 2020 pro SwissManager bez diakritiky - (cca 3MB - zkomprimovany soubor RAPID_LOK_SM_ASCII.XLS - standardní soubor pro Excel).
Rapid LOK k 1. 7. 2020 pro SwissManager s diakritikou - (cca 3MB - zkomprimovany soubor RAPID_LOK_SM_CZ.XLS - standardní soubor pro Excel).

Je promítnuto FIDE Rapid ELO k 1. 8. 2020 a jsou zaktualizovány stavy hráčů k 31. 7. 2020.

Soubor s podrobnými údaji o jednotlivých započtených turnajích na Rapid ELO (XLS soubor)
Seznam započtených turnajů na Rapid ELO (Jsou započteny všechny dosud došlé turnaje. Pokud zjistíte jakoukoliv nesrovnalost, tak mě prosím okamžitě kontaktujte.)

Seznam hráčů s nízkým Rapid ELEm (minimální hodnota národního ELA je 1001, v případě, že hráči vyjde ELO nižší, tak se mu nastaví výchozí hodnota a vynulují se mu započtené partie - viz. Klasifikační řád)