LOK k 5. 1. 2014 pro Swissmanager

Nová LOK k 5. 1. 2014 pro SwissManager s diakritikou - (cca 2MB - zkomprimovany soubor LOK_SM_CZ.XLS - standardní soubor pro Excel).
Nová LOK k 5. 1. 2014 pro SwissManager bez diakritiky - (cca 2MB - zkomprimovany soubor LOK_SM_ASCII.XLS - standardní soubor pro Excel).
Nová Rapid LOK k 1. 3. 2014 pro SwissManager s diakritikou - (cca 2MB - zkomprimovany soubor RAPID_LOK_SM_CZ.XLS - standardní soubor pro Excel).
Nová Rapid LOK k 1. 3. 2014 pro SwissManager bez diakritiky - (cca 2MB - zkomprimovany soubor RAPID_LOK_SM_ASCII.XLS - standardní soubor pro Excel).

 V souborech jsou zaktualizovány stavy hráčů a VT k 31. 3. 2014 a je promítnuto FIDE ELO (klasické, rapid i bleskové) k 1. 4. 2014.

V rapid LOK jako výchozí koeficient pro výpočet bylo použito rapid FIDE ELO, pokud ho daný hráč má, pokud ho nemá, tak hodnota klasického národního ELA.

Od 6. 9. vstupuje v platnost nový Klasifikační řád, kde se mj. posouvá minimální hodnota ELA 1001 a v souvislosti s tím se uděluje všem hráčům 3. VT (kteří samozřejmě ještě ELO nemají) hodnota ELA 1250 a všem hráčům 4. VT hodnota ELA 1100. Partie s těmito hráči se pak už samozřejmě do příštích LOK budou započítávat. Pokud také zjistíte, že u některých hráčů neodpovídá VT skutečnosti, tak správné VT nahlašte paní Kniezkové.

Hodnota stavu hráče dle aktuálního stavu z databáze členů může nabývat těchto hodnot A - aktivní výdělečně činní, B - aktivní senioři (nad 65 let), C - aktivní mládež (do 18 let), D - aktivní mládež (do 8 let), I - individuální člen, N - neaktivní, V - vyřazení, Z - cizinci, prázdná hodnota znamená neregistrovaného hráče.

Načtení do Swissmanageru provedete přes menu Ratingové listiny - Aktualizovat CZE ratinglist a pak si vyberete jestli chcete verzi ASCII (bez diakritiky) nabo UNICODE (s diakritikou) a zda chcete klasickou nebo rapid listinu. Na založce Ratingy si vyberete Import ratinglistu. Zadejte datum platnosti a pak klikněte na "Začít import" a LOK by se měla načíst. Po stisku tlačítka OK ji můžete používat.